torsdag den 4. december 2014

Børne- og Ungeudvalgets møde den 2. december 2014

Se referatets punkter:
3. Orientering om Kompetenceplan 2014-2020 (Kompetenceplanen findes under Kompetenceløft)
4. Strategi for "Den åbne skole" i Silkeborg Kommune (Strategien findes under Materialer)