torsdag den 6. november 2014

Børne- og Ungeudvalgets møde den 4. november 2014

Se referatets punkter:
4. Orientering om implementering af skolereform (Dialogmøde om Den åbne skole, Pædagogiske prototyper, Sygefravær og Ressourcetildeling kommende skoleår) - indstillingen godkendt
5. Orientering om Kompetenceplan 2014-2020 - sagen er udsat
6. Forslag til disponering af skolereformens omstillingspulje - indstillingen godkendt
9. Godkendelse af udarbejdelse af strategi for fremtidens skolebyggeri - indstillingen godkendt