torsdag den 3. oktober 2013

Børne- og Ungeudvalgets behandling den 1. oktober 2013

Se beslutningsprotokollen fra BUU-mødet - og præsentation samt lovtekst under Materialer.