torsdag den 10. december 2015

Kompetenceplan 2014-2020 for Silkeborg Kommunes skoler med bilag, revideret 9. december 2015. Bl.a. er bilagene samlet mere logisk, og der er nu indhold i bilaget vedr. skoleledelse.
Skolelederne skal løbende kompetencevurdere - til det formål findes der en række værktøjer til vurdering af undervisningskompetence på KL's hjemmeside.

onsdag den 26. august 2015

Aktuelt vedr. Skolestrategi 2021

Denne blog bibeholdes lidt endnu, så det er muligt at finde tilbage til materiale om Silkeborg Kommunes arbejde med skolereformen i 2013, 2014 og 2015.
I praksis arbejder vi med en helt ny "Skolestrategi 2021", og det, der er aktuelt i den sammenhæng, kan findes på http://skolestrategi2021.silkeborgkommune.dk/.

mandag den 8. juni 2015

Placering af moduler i kompetenceløft

Praksisnær kompetenceudvikling i undervisningsfagene (KiU) - Placering af moduler med undervisningsdage, fastlagte studiedage og fagteamopgaver i engelsk, håndværk & design, dansk 1.-6. klasse og matematik 1.-6. klasse på VIA Silkeborg. Desuden oplysning om historie og øvrige moduler.

fredag den 9. januar 2015

Nyt om kompetenceløft i undervisningsfagene

Pædagogisk Udviklingssektion har pr. 8. januar 2015 udarbejdet en plan for kompetenceløftet i undervisningsfagene frem til 2020 samt årshjul mv., se under Kompetenceløft.

torsdag den 4. december 2014

Børne- og Ungeudvalgets møde den 2. december 2014

Se referatets punkter:
3. Orientering om Kompetenceplan 2014-2020 (Kompetenceplanen findes under Kompetenceløft)
4. Strategi for "Den åbne skole" i Silkeborg Kommune (Strategien findes under Materialer)

torsdag den 6. november 2014

Børne- og Ungeudvalgets møde den 4. november 2014

Se referatets punkter:
4. Orientering om implementering af skolereform (Dialogmøde om Den åbne skole, Pædagogiske prototyper, Sygefravær og Ressourcetildeling kommende skoleår) - indstillingen godkendt
5. Orientering om Kompetenceplan 2014-2020 - sagen er udsat
6. Forslag til disponering af skolereformens omstillingspulje - indstillingen godkendt
9. Godkendelse af udarbejdelse af strategi for fremtidens skolebyggeri - indstillingen godkendt