Materialer

Strategi for "Den åbne skole" i Silkeborg Kommune - er taget til efterretning af Børne- og Ungeudvalget den 2. december 2014. Strategien indeholder bl.a. kommunale principper for samarbejder samt indsatser, der gennemføres i foråret 2015: 
  • Digital platform til formidling af samarbejdspartnere 
  • Vejledninger og samarbejdsskabeloner 
  • Handleplaner vedr. nationale/regionale/internationale initiativer
Overblik over Børne- og Ungeudvalgets drøftelser vedr. skolereformen i 2014.

Materiale til ledelseskonferencen den 27.-28. oktober 2014 -
se under For ledere.

Samarbejdsaftale med Den Kreative Skole inkl. idékatalog er nu revideret mht. lovgrundlaget og underskrevet 29. september 2014.

Rapporten "Skoleledelse - tæt på eller langt fra", et produkt i projekt Lærer- og Ledelsesarbejde i forandring. Udarbejdet af Alexandra Instituttet og VIA University College, maj 2014.


Samarbejdsaftale mellem Læringskonsulenterne og Silkeborg Kommune (Bryrup Skole, Hvinningdalskolen og Thorning Skole), 25. juni 2014
KL's side Skolekommunikation indeholder meget spændende materiale.

Forældre får animationsfilm om ny skole - som noget helt nyt har Viborg Kommune lavet en animationsfilm for at fortælle historier om den nye skoledag og komme forældrenes spørgsmål i møde. Hvis man sætter Silkeborg ind som bynavn, så er det vældig relevant... se KL.dk. (eller direkte link til Youtube)

DLF's kampagne Fremtiden starter i skolen, om lærernes betydning for samfundet. 

Notat vedr. blæserundervisning af 14. august 2014, svarende til afklaring inden samarbejdsaftale med orkesterforeningerne Balle Brass Band, Skægkær Blæserne og Sejs Blæserne.

Nyhedsbrev januar 2014 fra Tænketank Danmark, om Kompetencer i fremtidens folkeskole, Pædagogens professionskompetence samt Skolereform - inspiration fra Silkeborg.

Strategi for udvikling af folkeskolen
Børne- og Ungeudvalget 2010-2013 har overdraget et notat, Strategi for udvikling af folkeskolen, til det nye Børne- og Ungeudvalg. Her er en samlet oversigt over de beslutninger, der er taget i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen.

Inspirationshjemmesider
Undervisningsministeriet har lanceret en hjemmeside med inspiration og eksempler fra skoler, der har implementeret dele af reformen.
Desuden har KL en del af hjemmesiden, hvor der er konkret inspiration vedr. Motion og bevægelse, Den åbne skole samt Understøttende undervisning.

Børne- og Ungeudvalgets sagsbehandling i november og december
Sag 2 - Implementering af folkeskolereform (5.11.13), sag 10 - Orientering om lov 409 (3.12.13)sag 11 - Godkendelse af implementering af folkeskolereform (3.12.13), sag 12 - Godkendelse af takster for skolernes fritidstilbud (3.12.13), sag 13 - Godkendelse af tildeling af ressourcer til skolernes fritidstilbud (3.12.13), sag 3 - Tildeling af ressourcer til skolernes normalundervisning (9.12.13)

Borgermødet den 3. oktober 2013
Oplæg af formand for Børne- og ungeudvalget, Søren Kristensen

Oplæg fra Undersøgelsesgrupperne:

Andre materialer (kronologisk orden)
Lærings- og udviklingsmål i Silkeborg Kommunes skolevæsen - med kommentarer - nu i layoutet udgave.
Visualisering af Ledelsessupportsektionens projekter (pdf-fil pr. 11. april 2014)

Oversigt over områder fra Lov om ændring af Folkeskoleloven, hvor der skal træffes politisk beslutning (opdateret, bilag til mødet den 5. november 2013)

Præsentation, vist til Børne- og Ungeudvalgets møde den 1. oktober 2013 - vedr. beslutningsområder

Oplæg til skoleledelsesmøde den 24. september 2013 (Tweets fra denne dato = møderesultater)

Stefan Hermanns oplæg til skoleledelserne den 24. september 2013

Oplæg til møde med tillidsrepræsentanter og skoleledere den 24. september 2013

Præsentation, Vestre Skoles gennemgang af den nye skolereform, den 1. september 2014 (inspiration)

Præsentation, vist til Børne- og Ungeudvalgets møde den 20. august 2013