Reformen

Overblik over skolereformens initiativer og intentioner:

Se denne korte Prezi og få et overblik.

Skolereformen har tre overordnede formål:

 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Tre overordnede indsatsområder skal understøtte, at målene nås:

 1. En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og trivsel
 2. Få klare mål og regelforenklinger
 3. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og ledere. 

 Hovedelementer i skolereformen:

 
 • Flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning, som supplerer den fagopdelte undervisning
 • Timetallet i dansk, matematik, natur/teknik og musik forhøjes
 • Undervisning i engelsk fra 1. klasse, andet fremmedsprog fra 5. klasse og valgfag fra 7. klasse
 • Motion og bevægelse skal indgå i skoledagen med gennemsnitligt 45 minutter om dagen
 • Tilbud om faglig fordybelse og lektiehjælp
 • Folkeskolen skal i højere grad åbne sig mod det omgivende samfund og samarbejde med bl.a. de kommunale musik- og billedskoler
I Silkeborg Kommune har Børne- og Ungeudvalget vedtaget følgende pejlemærker i det lokale arbejde med Skolereformen:

 • Udviklingen af den gode skole tager sit afsæt i elevernes læring og trivsel. Rammerne skal sættes således, at de understøtter dette.
 • Arbejdet med Folkeskolereformen forankres i et fælles samarbejde mellem alle folkeskolens interessenter
 • Lærere, pædagoger og ledere understøttes i at arbejde professionelt med opgaven at udvikle folkeskolenOverblik over reformen fra Undervisningsministeriet (ny hjemmeside)
Aftaleteksten: "Et fagligt løft af folkeskolen"
Danmarks Lærerforenings udspil: "Sammen gør vi en god skole bedre"
KL's udspil: "En ny folkeskole"

Visualisering af Ledelsessupportsektionens projekter (pdf-fil pr. 11. april 2014)