Organisering

Projekter

Silkeborg Kommune har sendt ansøgning til forløb med læringskonsulenterne: Projektets kerne er, hvordan vi på alle niveauer kan arbejde med målstyret undervisning og ledelse af målstyret undervisning, og hvad det kalder på af nye kompetencer i arbejdet med: Effektmåling/evaluering; Kvalitetsrapporter; Kvalitetssamtaler; Elevplaner; Læringsledelse og målstyret undervisning. Projektet er bevilget, læs Undervisningsministeriets svar.

Arbejdet med skolereformen er forankret i Pædagogisk Udviklingssektion, Skoleafdelingen:

Ledelse og styring er tovholder for bl.a. formulering af ledelsesgrundlag og lærings- og udviklingsmål, samt kompetenceløft vedr. ledelse, linjefag og inklusion.
Læring og trivsel er tovholder for Pædagogiske udviklingsprojekter indenfor de store temaer i skolereformen.
Skoleafdelingens administration er tovholder for økonomiske og administrative projekter.

Projekter forankret i Ledelse og styring:
Visualisering af  projekterne i Ledelse og styring (pdf-fil pr. 11. april 2014)

For at afdække alle de delopgaver, som skolereformen kræver løst, blev der i efteråret 2013 oprettet en central projektorganisation, der bl.a. sikrede, at beslutninger blev truffet på et velinformeret grundlag, og at alle relevante parter blev inddraget løbende og rettidigt i processen. Denne organisation er nu nedlagt og erstattet af ovenstående opgavefordeling.