Kompetenceløft

Kompetenceplan 2014-2020 for Silkeborg Kommunes skoler med bilag, revideret 9. december 2015. Bl.a. er bilagene samlet mere logisk, og der er nu indhold i bilaget vedr. skoleledelse.
Skolelederne skal løbende kompetencevurdere - til det formål findes der en række værktøjer til vurdering af undervisningskompetence på KL's hjemmeside.
 
Praksisnær kompetenceudvikling i undervisningsfagene (KiU) - Placering af moduler med undervisningsdage, fastlagte studiedage og fagteamopgaver i engelsk, håndværk & design, dansk 1.-6. klasse og matematik 1.-6. klasse på VIA Silkeborg. Desuden oplysning om historie og øvrige moduler.

Kompetenceplan 2014-2020 for Silkeborg Kommunes skolevæsen med 5 bilag, revideret 26. juni 2015.
Lærings- og udviklingsmål i Silkeborg Kommunes skolevæsen - med kommentarer - nu i layoutet udgave.

Pædagogisk Udviklingssektion har pr. 8. januar 2015 udarbejdet en plan for kompetenceløftet i undervisningsfagene frem til 2020. Læs videre om forløbet Praksisnær uddannelse i undervisningsfag fra VIA og Årshjul for kompetenceløft i undervisningsfagene 2014-16.

Tre typer ledere - hvem er du? EVA har den 10. september 2014 offentliggjort en undersøgelse af lærere og pædagogers kompetenceudvikling. Undersøgelsen tegner bl.a. et billede af tre ledertyper, hvoraf ’Den strategiske leder’ er hende, der får mest ud af sine medarbejderes kompetenceudvikling. Er det dig? Videoen Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling - fra EVA, Danmarks Evalueringsinstitut.

Kompetenceudvikling skal sættes ind i længere forløb med fokus på transfer og ledelsesopbakning før under og efter, jf. VIA's niveaudelte Kompetencemetro

Skole- og fagudvikling gennem fagteam - oplæg fra temamøde for skoleledelser den 26. august 2014 v/Martin Krabbe Sillasen, VIA, bl.a. om erfaringerne fra Quest-projektet

Fagteambeskrivelse (af 12. juni 2014) om fagteamets og skolelederens rolle i kompetenceløftet samt endelig projektbeskrivelse for samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og VIA (af 28. august 2014).

Linjefagsdækningen i Silkeborg Kommune - kan undersøges på ugebrevetA4.dk, hvor der er udarbejdet et interaktivt Danmarkskort på baggrund af Undervisningsministeriets/Uni-C's tal.

Kompetenceløft for pædagogiske medarbejdere er ved at blive struktureret.

Kompetenceløft vedr. undervisningsfagene dansk, matematik og engelsk:
Brev til de involverede lærere med information om kompetenceafklaringsforløbet, sendt direkte til de enkelte lærere den 17. juni 2014
VIA's folder om kompetenceafklaringssamtalen, maj 2014
Oplæg fra orienteringsmøde den 8. maj 2014

Kompetenceudviklingsplan pr. 9. april 2014 (pdf-fil)Visualisering af kompetenceløft for medarbejdere (link til pdf-fil)

Link til Undervisningsministeriets pjece: Pejlemærker for kompetenceudviklingen i folkeskolen.

"Naturfag, entreprenørskab og anvendelsesorienteret undervisning i samarbejde med virksomheder og andre eksterne institutioner" - det er titlen på Projekt Mærsk-millarden-ansøgning fra Randers, Favrskov, Viborg og Silkeborg kommuner og ledelsen fra Naturvidenskabernes Hus til A.P. Møllers Fond. Ansøgningen er under udarbejdelse.

Kompetenceløft for skoleledelser følger efter proces med udformning af ledelsesgrundlag i løbet af efteråret 2014.

Visualisering af Ledelsessupportsektionens projekter (pdf-fil)