For elever

For dig som elev

Fra august 2014 bliver din skoledag ændret, så du bevæger dig mere, arbejder mere med it og får flere timer i dansk og matematik.
Du vil møde flere måder at lære på, og du vil få tilbudt hjælp til lektier eller faglig fordybelse. Der kommer også nye fag og valgfag på forskellige klassetrin.

Her har Undervisningsministeriet samlet de sider, der kan fortælle dig mere om din nye skoledag:
http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole/For-dig-som/Elev. Her er både en ny video, quiz og mange spændende artikler.
 
I Silkeborg Kommune:
Det Fælles Elevråd havde den 13. maj 2014 deadline på et arbejde, hvor de enkelte elevråd har været indbudt til at udarbejde en ”Fra elev til elev”-folder om mange af reformens temaer.
Selve indholdet i folderen er formuleret af elevrådene på hver skole og giver således et billede på elevernes forståelse af ”Den nye folkeskole". Se et eksempel fra Balleskolen på information om skolereformen til eleverne – fra eleverne. Folderne sendes ud til skolerne på papir i juni måned.