For forældre

For dig som forælder

Folkeskolereformen betyder, at der sker en række forandringer i dine børns undervisning, og i måden deres skoledag forløber på.
På denne side har Undervisningsministeriet samlet de temaer, der er særligt relevante for dig som forælder: http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole/For-dig-som/Foraeldre. Her er både en ny video, quiz og mange spændende artikler.

The Ministry for Education has earlier this year published a film and a miniguide about the new public school in Danish. Now they are published in Arabic, Bosnian, EnglishSomali and Turkish.
 
Silkeborg Kommune:
Vi har den 14. maj 2014 sendt disse to spørgsmål til skolebestyrelserne vedr. kommunikation til forældre om skolereformen
1.    Hvad og hvordan kommunikerer I lokalt til forældrene om:
Udmøntningen af reformens mål
Undervisningens organisering - hvordan kommer skoledagen til at se ud?
Samarbejdet med det omgivende samfund - hvordan bringer vi verden ind i skolen og skolen ud i verden?
Forældreansvar - hvilke kompetencer har hhv. forældre , elever og de professionelle og hvorledes spiller de bedst sammen i forhold til at opnå intentionerne i reformen og i øvrigt i vores lokale “Lærings- og trivselspolitik”? (at alle børn skal lære og trives bedst muligt)
Skolens målsætninger, indsatsområder og projekter?
 
2.    Hvad efterspørger I, at vi kommunikerer til forældrene fra Skoleafdelingen?
Ud fra de indkomne svar har vi dels udgivet ovenstående inspiration, og dels er vi i gang med at udarbejde en oversigt over de nationale/lokale politiske beslutninger, de administrative beslutninger og de beslutninger, som skal tages på skolerne.