onsdag den 8. oktober 2014

Lærings- og udviklingsmål for skolevæsenet er godkendt

Lærings- og Udviklingsmål for Silkeborg Kommunes skolevæsen sammenfatter og målretter den samlede indsats, således at skolereformens formål og intentioner følger og korresponderer med Lærings- og Trivselspolitikken. Målene er:
  • Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige, personlige og relationelle potentialer
  • Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i fællesskaber
  • Skolens læringsmiljøer sikrer praksis, der bygger på viden og udvikling af viden.
Børne- og Ungeudvalget godkendte sagen på møde den 7. oktober 2014.

Desuden blev der orienteret om oprettelse af talentklasser, FabLabs deltagelse i Skolerigsdagen, Lektiecafé på skolerne, Skolebyggeri i fremtiden, Befordring, Mærsk-ansøgninger og Kompetenceplan, alt i sag 3: Orientering om implementering af skolereform.