torsdag den 12. juni 2014

Inspiration til god kommunikation med forældrene - og eleverne

Der er nu udgivet et lille notat til skolerne om god kommunikation med forældrene - og eleverne. Se det under fanebladet For forældre.
Desuden nyt om linjefags-kompetenceløftet under Kompetenceløft samt blæserundervisning under  Materialer.