onsdag den 4. december 2013

Lov 409 og lokale aftaler

Børne- og Ungeudvalget har den 3. december 2013 godkendt, at skolechefen undersøger, hvordan der kan forvaltes inden for rammerne af lov 409, således at strategien, der bygger på kvalitetsudvikling af skolens kerneopgave samt på professionel ledelse af professionelle medarbejdere, kan videreudvikles i dialog med de involverede parter. Godkendelsen sker med henblik på eventuelt at indgå en aftale med de faglige organisationer. Børne- og Ungeudvalget anser de kommende år som en løbende indfasningsperiode af intentionerne i folkeskolereformen. Målet er, at arbejdet i skoleåret 2016/2017 (år 3) som udgangspunkt foregår på arbejdsstedet.