tirsdag den 3. december 2013

Hjemmesider til inspiration

Undervisningsministeriet har lanceret en hjemmeside, http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole, med inspiration og eksempler fra skoler, der har implementeret dele af reformen.
Desuden har KL en del af hjemmesiden, http://www.kl.dk/Fagomrader/Folkeskolen/Folkeskolereformen/En-ny-skole/, hvor der er konkret inspiration vedr. Motion og bevægelse, Den åbne skole samt Understøttende undervisning.