fredag den 30. august 2013

Skolereformen 2014Når børnene i Silkeborg til næste år møder efter sommerferien, kan de sige goddag til en ny og anderledes skoledag.
  • Det bliver en skoledag med mere tid til faglig udvikling, hvor alle børn skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. Uanset deres baggrund.
  • Det bliver en skoledag, hvor alle de professionelle i skolen i samspil med eleverne og ressourcepersoner i det omgivende samfund er optagede af at udvikle nye måder at lære på.
  • Det bliver en skoledag, hvor elevernes mulighed for fysisk udfoldelse indtænkes hver eneste dag, og hvor anvendelse af it er en helt naturlig del af den nye digitale skoles undervisning fra eleverne starter i børnehaveklassen.
  • Det bliver en skoledag, hvor vi fortsat lægger vægt på ro og samarbejde i tætte fællesskaber i klassen og på mindre hold undervejs, så undervisningen kan tilrettelægges efter den enkelte elev.
Reformen lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Et løft der forudsætter, at alle gode kræfter spiller sammen om at udvikle de gode skoler i Silkeborg til at blive endnu bedre.

I efteråret 2013 søsætter vi derfor et stort projekt, hvor alle interessenter i folkeskolen i forskellige sammenhænge og fora inviteres til at bidrage til at kvalificere den nødvendige debat forud for de endelige beslutninger i Børne- og Ungeudvalget samt i Byrådet.

Fra Skoleafdelingen skal der lyde et ønske om rigtig god proces og god arbejdslyst.

Huno K. Jensen
Skolechef