onsdag den 4. december 2013

Lov 409 og lokale aftaler

Børne- og Ungeudvalget har den 3. december 2013 godkendt, at skolechefen undersøger, hvordan der kan forvaltes inden for rammerne af lov 409, således at strategien, der bygger på kvalitetsudvikling af skolens kerneopgave samt på professionel ledelse af professionelle medarbejdere, kan videreudvikles i dialog med de involverede parter. Godkendelsen sker med henblik på eventuelt at indgå en aftale med de faglige organisationer. Børne- og Ungeudvalget anser de kommende år som en løbende indfasningsperiode af intentionerne i folkeskolereformen. Målet er, at arbejdet i skoleåret 2016/2017 (år 3) som udgangspunkt foregår på arbejdsstedet.

tirsdag den 3. december 2013

Hjemmesider til inspiration

Undervisningsministeriet har lanceret en hjemmeside, http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole, med inspiration og eksempler fra skoler, der har implementeret dele af reformen.
Desuden har KL en del af hjemmesiden, http://www.kl.dk/Fagomrader/Folkeskolen/Folkeskolereformen/En-ny-skole/, hvor der er konkret inspiration vedr. Motion og bevægelse, Den åbne skole samt Understøttende undervisning.


torsdag den 24. oktober 2013

Undersøgelsesgruppernes anbefalinger til projektets styregruppe kan læses under Undersøgelsesgrupper!

tirsdag den 8. oktober 2013


Fuld fart på forberedelser til skolereform

Conny Obling (t.v.) og Annette Harring Gaardbo deltog torsdag d. 3. oktober 2013 i Silkeborg Kommunes borgermøde om den nye skolereform. De er begge forældre til børn på Gødvadskolen. Til mødet var der flere hundrede fremmødte.  

 

”Jeg kom for at finde ud af, hvor mange ekstra timer vi helt konkret taler om. Og det har jeg fået svar på,” fortæller Annette og bliver suppleret af Conny: ”Jo flere foreningsaktiviteter man kan flytte ind i skolen, jo bedre. Så slipper børnene og vi for at drøne rundt til forskellige fritidsaktiviteter efter skole,” siger hun.

LÆS OPLÆGGENE fra borgermødet

mandag den 23. september 2013

Kuk på tidslinjen..

Der har tilsyneladende været koks i materialerne til morgendagens møder for  hhv. skoleledelser og TR'ere og skoleledere. Alt skulle være i skønneste orden igen, og vi glæder os til at se jer i Lunden :-)
Møde for skoleledelser : "Ingen hurtige genveje"
Møde for skoleledere og tillidsrepræsentanter

onsdag den 18. september 2013

Undersøgelsesgrupperne er trukket i arbejdstøjet.

I løbet af denne uge har alle undersøgelsesgrupperne været samlet for første gang.
Helt fantastisk mange lærere, pædagoger og ledere har vist interesse for, at kaste sig ind i projektet og af den vej være med til at kvalificere implementeringen af skolereformen i Silkeborg kommune.
Den store interesse for at deltage i undersøgelsesgrupperne har betydet, at vi har været nødt til at udvælge et antal deltagere og dermed altså også at fravælge en lang række af super kvalificerede, interesserede og kompetente interessenter i forhold til arbejdet med at udvikle "den gode skole".
Vi har prioriteret at sammensætte grupperne så bredt som muligt for derigennem at sikre, at alle typer af skoler så vidt muligt er repræsenteret. Vi har således forsøgt at få repræsentation fra såvel store som små skoler, byskoler som landskoler, inklusionscentre, klubber, fritidstilbud, kvinder og mænd, unge som gamle.fredag den 30. august 2013

Skolereformen 2014Når børnene i Silkeborg til næste år møder efter sommerferien, kan de sige goddag til en ny og anderledes skoledag.
  • Det bliver en skoledag med mere tid til faglig udvikling, hvor alle børn skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. Uanset deres baggrund.
  • Det bliver en skoledag, hvor alle de professionelle i skolen i samspil med eleverne og ressourcepersoner i det omgivende samfund er optagede af at udvikle nye måder at lære på.
  • Det bliver en skoledag, hvor elevernes mulighed for fysisk udfoldelse indtænkes hver eneste dag, og hvor anvendelse af it er en helt naturlig del af den nye digitale skoles undervisning fra eleverne starter i børnehaveklassen.
  • Det bliver en skoledag, hvor vi fortsat lægger vægt på ro og samarbejde i tætte fællesskaber i klassen og på mindre hold undervejs, så undervisningen kan tilrettelægges efter den enkelte elev.
Reformen lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Et løft der forudsætter, at alle gode kræfter spiller sammen om at udvikle de gode skoler i Silkeborg til at blive endnu bedre.

I efteråret 2013 søsætter vi derfor et stort projekt, hvor alle interessenter i folkeskolen i forskellige sammenhænge og fora inviteres til at bidrage til at kvalificere den nødvendige debat forud for de endelige beslutninger i Børne- og Ungeudvalget samt i Byrådet.

Fra Skoleafdelingen skal der lyde et ønske om rigtig god proces og god arbejdslyst.

Huno K. Jensen
Skolechef